Am Sampo Kingdom

Sefydlwyd Sampo Kingdom yn 2001 gyda breuddwyd fawr o 1988, ac rydym yn cysegru 20 mlynedd i ddod yn frand byd-eang trwy greu dodrefn arloesol, swyddogaethol ac o ansawdd uchel i blant ledled y byd.
Make A Better Place For Children
Mae Sampo Kingdom yn mynnu mai “Gwneud Lle Gwell i Blant” yw “y brand dewis cyntaf i Blant fwynhau ein dodrefn celf am y tro cyntaf”.Mae Dodrefno Sampo Kingdom yn gwmni dodrefn i blant sydd wedi'i leoli yn Tsieina, sy'n darparu atebion un stop ar gyfer Gwelyau Plant / Cylchoedd Llyfr / Tablau / Gwisgwyr / Pebyll / Teganau, ac yn enwedig Ymchwil a Datblygu i gyd ar gyfer plant.Ein hasiantau brand Sampo Kingdom yn Ne Korea, Japan, Singapore, Awstralia, Seland Newydd, Malaysia, Indonesia, y DU, yr Almaen, Hwngari, Denmarc ...

Casglu Cynnyrch

Categorïau

Y Cleientiaid

Rydym yn Cydweithredu
  • ashely
  • hanssem
  • UGO
  • Like a bird
  • oppein